HINO เทพารักษ์

475 จำนวนผู้เข้าชม  | 

HINO เทพารักษ์

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

  • ออกแบบการวางตำแหน่งของกล้องให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
  • ออกแบบการวางเครื่องบันทึกให้ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ตั้งค่าระบบ Online เพื่อให้สะดวกสบายในการดู
  • แนะนำการใช้งานระบบ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในการทำงานของระบบเบื้องต้น
  • บริการ Support ในกรณีมีปัญหาหรือ User ใช้งานไม่เป็นสามารถติดต่อทางเราได้ตลอดเวลา

บริการติดตั้ง แก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด แบบครบวงจร

Powered by MakeWebEasy.com